చెన్నూర్ నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యేగా ఎవరికి ఓటు వేస్తారు?


Your voice matters. Your vote counts.

Let’s shape the future

Chennur Polls

Email: telanganapolls.in@gmail.com, Phone: +917675991136

4 thoughts on “చెన్నూర్ నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యేగా ఎవరికి ఓటు వేస్తారు?

  1. అభివృద్ధికి మా ఓటు వేయడం జరుగుతుంది చెన్నూరులో అద్భుతమైన అభివృద్ధి చేసిన ఘనత ఏకైక వ్యక్తి బాల్క సుమన్

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× Hello